Ban vit

Trong khu rừng nhỏ của vương quốc Qpaly , bạo chúa Chajo có một đàn gà tây rất lớn. Vào mùa đông năm ấy

Trong khu rừng nhỏ của vương quốc Qpaly , bạo chúa Chajo có một đàn gà tây rất lớn

Trong khu rừng nhỏ của vương quốc Qpaly

12 10
Ban vit

Trong khu rừng nhỏ của vương quốc Qpaly , bạo chúa Chajo có một đàn gà tây rất lớn. Vào mùa đông năm ấy

Trong khu rừng nhỏ của vương quốc Qpaly , bạo chúa Chajo có một đàn gà tây rất lớn

Trong khu rừng nhỏ của vương quốc Qpaly

12 10
Cờ tướng tam quốc

Trong khu rừng nhỏ của vương quốc Qpaly , bạo chúa Chajo có một đàn gà tây rất lớn. Vào mùa đông năm ấy

Trong khu rừng nhỏ của vương quốc Qpaly , bạo chúa Chajo có một đàn gà tây rất lớn

Trong khu rừng nhỏ của vương quốc Qpaly

12 10